Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Bergier, właściciel strony shalomzawiercie.pl w dalszej części Polityki Prywatności zwany „Usługodawcą”.
2. Usługodawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Udostępnienie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu shalomzawiercie.pl przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych lub brak akceptacji Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń Usługi „Połóż kamień”.
4. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystania z Usługi „Połóż kamień”, w szczególności poprzez ochronę danych osobowych oraz przez zabezpieczenie tychże danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Użytkownik korzystając z Usługi „Połóż kamień” zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: podpis oraz adres e-mail.
6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi „Połóż kamień”.
7. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.
8. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie

Convenient and straightforward British Essays on different widespread subject areas for youngsters and then Pupils. Come across Composition Subjects with Speech and also Composition tips intended for Baby essay help.

danych osobowych w każdym czasie. W tym celu powinien on wysłać Usługodawcy wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: aaaaaa.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych.
9. Użytkownik ma także prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu powinien on wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: aaaaaa.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Usługodawca nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.
10. Korzystając ze strony internetowej shalomzawiercie.pl, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close